iPad Helpdesk

Hues du Problemer oder Froen betreffend däin iPad?

Dann kuck dir mol de Link ipad.alr.lu hei ënnen drënner un. Do fannt dir scho vill Informatiounen déi dir kenne weiderhëllefen. Wann s du do allerdéngs net déi gewënschten Äntwert fënns, da schéck einfach e Mail op ipad@alr.lu.

Adresse

Atert Lycée Réiden
1, rue du Lycée
L-8508 Redange/Attert

Contact

Réception: 26 62 32 - 100
Direction: 26 62 32 - 200
Fax: 26 62 32 - 299
E-Mail: secretariat@alr.lu

Secrétariat élèves:
26 62 32 - 210 ou - 211
eleves@alr.lu

Contact BTS RH:
bts@alr.lu

 

 

Recherche

Icons