Fir den Ofschloss vum Schülerprojet “ALR goes transition” hunn d’Schüler*inne vun der 2GCG eng Schüler- a Proffendélégation aus der Ecole de Commerce et de Gestion (ECG) empfaangen.

02

Hinnen hunn si hiren Nohaltegkeetsprojet fir d' éischt theoretesch presentéiert. No enger interessanter Diskussioun sinn sinn dunn zesummen d’Äerdscheff besiichtege gaangen an hunn dunn all zesummen um Chantier geschafft, well sech engagéieren heescht och konkret upaken.

Dëst Zesummenaarbecht mam ECG soll net eemoleg sinn, mee ass den Optakt vun engem reegelméissegen Echange tëschent deenen zwee Lycéeën. D' Ziel vun dëser Vernetzung ass zesummen un de “sustainable entrepreneurial competences “ vun eise Schüler*innen ze schaffen.

Dës Aktivitéit fënnt am Kader vun der Sustainable Entrepreneurial School statt, un der den Atert-Lycée deelhëlt.

Hei fannt dir de Link fir bei den Artikel vum ECG

Inscriptions - Informations

ALR Bompel Logo inscriptions 23

WebUntis / Livre de classe électronique

mini teaser bicher

Menu du jour

Horaires et vacances

Transport scolaire

TagCloud