D’3G aus dem ALR hëlt all Joer un engem Stage hydrogéologique deel.
TSStage

Bei dësem Stage geet et em d'Steng an d'Entstoen vum lëtzebuerger Relief, woubäi d’Hydrologie och eng wichteg Roll spillt.

De Stage wor bis elo ronderëm Huelmes am Beräich vum Lëtzebuerger Sandsteen oder mir si verschidde Gestengsformatiounen uechtert d’Land besiche gaang, wou mir all Kéiers fachmännesch Erklärungen krute.

Hei e puer Impressiounen ... vum Stage 2015

... vum Stage 2014

... vum Stage 2013

TagCloud