3 Klassen aus dem ALR, 4GTG, 3CBC an 2GGE sin den lëschten Schouldag mat hieren Régents a verschidden Proffen an den Science Center op Déifferdémg gefuer
IMG3999

Um leschten Schouldag den 10. Juli hun d'Schüler vun den Klassen 4GTG, 3CBC an 2GGE den Science Center zu Déifferdéng besicht. No enger klénger Pésentatioun zum Thema "fluides" sin d'Klassen an versch. Ateliers gang.

Sou sin z.B. d'Schüler vun der 3CC an d'Kichen gang an hun eppes iwwert "molekular Kachen" geléiert. An aneren Ateliers ass ët ëm Werkstoffe an Mathematik gang. Zum Ofschloss hun mer dun nach déi ganz interessant interaktiv Ausstellung besicht, wou d'Schüler selwer kléng Experimenter machen konnten oder sëch z.B. un engem Kickerdësch engem Roboter stellen konnten.

TagCloud