D’ 12CC aus dem LTEtt an d’ 12GE aus dem ALR hunn den 9. Mee mam Informatiksenseignant Dziadek Pierre an der Educatrice Michelle Ewertz aus dem LTETt eng Visite op d‘ Spuerkeess an der Stadt gemeet

2014_tp_11cm

D‘Schüler sinn do villes iwwert d‘ Bank selwer, d‘ Servicer, déi eenzel Carrièren an d‘ Recrutement gewuer ginn. Déi zwou Klassen hunn mat voller Begeeschterung nogelauschtert an hunn aktiv un der Konversatioun deel geholl.

- Fotoen

Informatique Home

TagCloud