2 Entwéckler gunn e Roboter gebaut, deen de Rubik's Cube an 1 Sekonn léist. Bon, ok fir ganz genau ze sinn an 1,047 Sekonnen.

rubicsCubeRoboter

Op YouTube fannt dir och e Film deen d'Saache e bësse méi am Detail erklärt.

Informatique Home

TagCloud