Well mir als Fairtradelycée ëmmer ërëm eis Klassen fir d’Thema vum fairen Handel wëllen sensibiliséieren, hun mir dëst Joër och bei der nationaler Kampagn « Lëtz step to Fairtrade » matgemach.

IMG_20170511_083849

Dofir hun den 11. Mee 6 Klassen vun eisen 7ièmen un engem Fairtradebreakfast deel geholl, dëst an  der Kantin vum ALR.

Si kruten e Fairtrade-Croissant, en Orangejus, eng Banan an eng Schokolasmëllech. Dono konnten si bei engem Quiz matmachen a beweisen dat si déi Problematik vum fairen Handel schon gudd kennen.

TagCloud